Dieta przy chorej wątrobie

Kiedy się oka­zuje, że wątroba zaczyna sie bun­to­wać, naj­le­piej dia­me­tral­nie zmie­nić spo­sób żywie­nia. Dieta przy cho­rej atro­bie to tak naprawdę dra­styczna zmiana naszych nawy­ków żywie­nio­wych. Dieta powinna być lek­ko­strawna, wyso­ko­biał­kowa, bogata w wita­miny i sole mine­ralne i warto uzu­peł­nić ją zio­łami.

Lepiej ogra­ni­czyć i to znacz­nie, spo­ży­wa­nie: cebuli, czosnku, kapu­sty, papryki, ogór­ków, octu, roślin strącz­ko­wych, śmie­tany, tłusz­czu, obsma­ża­nia, sma­że­nia, dusze­nia, pie­cze­nia — w tłusz­czu. Coca-coli (i wszel­kich napo­jów gazo­wa­nych), kawy, cze­ko­lady, tor­tów, kre­mów, pie­czywa razo­wego, gru­bych kasz itp.

Zale­cane: pie­czywo pszenne i żyt­nie z niskiego prze­mie­łamu, czer­stwe, sucharki; masło, twa­róg, ser biały, jajka na miękko, chuda szynka, polę­dwica parówki, miód, zupy na wywa­rach warzyw­nych, z chu­dego mięsa, kasze na sypko, kasze roz­kle­jone, drobne maka­rony, lane klu­ski, klu­ski fran­cu­skie, chude mięso i ryby: goto­wane, w warzy­wach, z wody, potrawki, pul­pety, pie­czone bez tłusz­czu w folii bądź per­ga­mi­nie; z tłusz­czy: oliwa, olej sojowy, sło­necz­ni­kowy, kuku­ry­dziany; owoce (bez­pest­kowe), kom­poty, musy, gala­retki, kok­tajle mleczno-owocowe, owoce przcie­rane, biszkopty.

Warto też wcze­śniej zadbać o swoją wątrobę i ogra­ni­czyć spo­ży­wa­nie pro­duk­tów szko­dzą­cych wątro­bie. Jeśli zależy Ci na zdro­wej wątro­bie prze­czy­taj jak sku­teczny może być Ostro­pest, zaj­mie Ci to 10 minut a wątroba będzie Ci wdzięczna.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *